สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
กลับไปหน้าแรก
มหาเวทย์ 63 สาขา แรก
ขายพระงั่ง แม่เป๋อ
หน้ารวมสินค้า
คลิกเพื่ออ่านศูนย์รวมความรู้
คลิปVDOให้ความรู้
ห้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
วิธีชำระเงิน
ติดต่อ-สั่งซื้อ
สมัครสมาชิก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 446
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 9,951,695
 เปิดเว็บ 26/03/2557
 ปรับปรุงเว็บ 28/06/2567
 สินค้าทั้งหมด 439
21 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
รู้จักเว็บ มหาเวทย์63 จากที่ไหน
# google
# นิตยสาร
# มีคนแนะนำมา
# ได้รู้จักจากคำบอกเล่า
# พบเจอโดยบังเอิญ
ทำไมฉันถึงใช้พระเครื่องรางไม่ได้ผล?
[21 มกราคม 2565 11:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3336 คน
พระงั่งตาแดง เครื่องรางเขมร Phra Ngang red eyes, Khmer amulet


พระงั่งโบราณนี้ดีนัก
ต้องรู้จักมีไว้ไปศึกษา
เป็นของดีหายากเเต่นานมา
คนเก่าแก่หาคล้องไว้เตือนตน


แขวนพระไว้เตือนตน

บ้างก็ว่า พระดีแท้นั้น กันปืนได้ , กันมีดได้ , กันภยันอันตรายได้ คนบางคนจึงฝากอนาคตความคาดหวังไว้กับพระ เมื่อไม่เป็นไปดั่งหวังก็มักจะหมดความศรัทธาไม่มากก็น้อย พระดี พระแท้ พระแรง มีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน คนเราก็ใช้ได้ไม่เหมือนกันหมดทุกคน จิตใจเราคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราจะใช้พระเครื่องรางได้ในระดับไหนสิ่งที่จะเป็นตัวถ่วงทำให้การใช้
พระเครื่องรางได้ไม่ดี ที่คุณอาจคิดไม่ถึง


1. การ อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (เนรคุณคน)


2. การพูดคำว่า...เยดIIม บ่อยๆ (คำปราบเซียนใช้อะไรไม่ค่อยขึ้น)

3. อารมณ์เสียบ่อยๆ (จิตขุ่นมัวรอบตัวสิ่งดีเข้าถึงเรายาก)

4. ลังเล สงสัย ทำให้ (ไม่เกิดศรัทธาแท้จริง)

5.
ไม่มีสัจจะ (คนเล่นของขลังแต่โบราณถือสัจจะมาก)มีให้เห็นได้มากมาย  คนเด่นคนดัง  เจ้าพ่อเจ้าแม่ นักเลงใหญ่น้อย ที่มีพระเครื่องราคาหลักล้านอยู่ในครอบครองมากมาย  รวมทั้งที่ห้อยอยู่เต็มคอ แต่กลับถูกกฎหมายจับเข้าคุก  หรือถูกคู่อริยิงตาย   บางคนตายทั้งๆที่อมพระอยู่ในปาก  พร้อมกระสุนปืนนับสิบๆนัดฝังเต็มตัว ทำไมความแคล้วคลาดหรือความคงกระพันจึงไม่เกิดขึ้นแก่คนเหล่านี้? เพราะเงื่อนไขหลักๆนั้นไม่ได้อยู่ที่องค์พระเพียงอย่างเดียว 50% อยู่ที่ตัวเราเอง

มีพระดีใช้ =  ตัวเราต้องดีด้วย(มีศีลดี) 

มีพระแท้ใช้ =  ใจเราต้องแท้ด้วย(ความศรัทธาจริงใจ)

มีพระพุทธคุณยิ่งสูง = บุญบารมีปัจจุบันต้องหมั่นเติมให้สูง

เคยมีเจ้าอาวาสวัดท่านนึ่งเคยสอนผู้เขียนว่า พระเครื่องราง จะแรงเท่ากับหัวใจของโยมเองถ้าหากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์เป็นความรู้เพื่อการศึกษา ช่วยกันแชร์เผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ และจะเป็นกำลังใจให้กับทางสมาคมอีกด้วยครับ ขอบคุณครับ

เขียนโดย>>>ภัทย์ มหาเวทย์ 01/01/2562Hang the amulet to remind yourself.

Some people say that the amulet is really good. Protects guns , Protects knives , Protects against dangers Some people therefore leave their future expectations with the amulet when it doesn't go as expected. often lose faith, more or less, good amulet, real amulet amulet has power No matter how sacred it is, we can't use the amulet equally for everyone. Our minds are the key variables. To determine that people can use the amulet at what level.

There are many prominent people, celebrities, mafia, big and small gangsters with amulets worth millions. in possession of many including the one hanging all over the neck but was legally arrested and put in jail or was shot and killed by an enemy Some people die in the mouth with dozens of bullets embedded in the body Why did not there be any invulnerability or invulnerability to these people? Because the main conditions Not at the Lord Buddha alone, 50% is up to us.

Having good amulets = We must behave well (have good morals)
Having a real amulet to use = Our hearts must be true too (Sincere faith)
Having high power amulets = present merit and prestige must keep increasing accordinglySomething that will hold us
back makes us unable to use the amulet.


1. Unfilial piety to the benefactor (ungrateful people)

2. Slander that parents (will not prosper)

3. Hesitation, doubt, causes (no real faith)

4. Frequently upset (Around good things difficult to reach us)

5. Tell lies often (people worshiping amulets in ancient times hold a lot)Once, the abbot of the temple once taught the author that the amulet will have the same power as his heart.

If you see that this article is useful as a knowledge for education. Help share and publish To be scientific and will encourage the association as well, thank you

Article Phat mahawed63 written on 01/01/2019


掛上護身符來提醒自己。

有人說護身符真的很好。保護槍支,保護刀具,防止危險因此,當護身符沒有按預期進行時,有些人將他們的未來期望留在了護身符上。經常失去信心,或多或少,好的護身符,真正的護身符護身符有力量不管它多麼神聖,我們不能平等地為每個人使用護身符。我們的思想是關鍵變量。以確定人們可以在什麼級別使用護身符。

有許多名人,名人,黑手黨,大大小小的黑幫,擁有價值數百萬的護身符。擁有許多包括掛在脖子上的那個但被合法逮捕入獄或被敵人射殺有些人死了在嘴裡數十顆子彈嵌入身體為什麼這些人沒有任何刀槍不入或刀槍不入?因為主要條件不只是在佛陀那裡,50% 取決於我們。

擁有好的護身符 = 我們必須表現良好(有良好的道德)
擁有真正的護身符 = 我們的心也必須是真實的(真誠的信仰)
擁有大功率的護身符 = 現在的功德和聲望必須相應地不斷增加阻礙我們的東西使我們無法使用護身符。


1. 對恩人不感恩(忘恩負義的人)

2. 誹謗父母(不會繁榮)

3. 猶豫、懷疑、原因(沒有真正的信仰)

4. 經常心煩意亂 (周圍好東西很難接觸到我們)

5. 經常說謊(崇拜護身符的人很少撒謊)
有一次,該寺的方丈曾教導作者,護身符將具有與他的心臟相同的力量。

如果您看到這篇文章作為教育知識很有用。幫助分享和發布要科學並會鼓勵協會,謝謝

文章 Phat mahawed63 寫於 01/01/2019


 
วิธีใช้พระงั่ง เกร็ดความรู้พระงั่ง
- คาถาแม่เป๋อพ่อเป๋อ依霸功效 [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- พระงั่งไม่เซ่นไหว้จะเป็นอะไรไหม? [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- !ทำไมพระงั่งกลายเป็นสีรุ้ง? [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- พระงั่งตาแดงทองแดงเถื่อน เก่าแท้ดูยังไง? [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- ประวัติ และ ตำนาน พระงั่ง 帕嬰歷史 บทที่ 1 [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- ฝรั่งยิง พระงั่ง [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- ทำไมฉันถึงใช้พระเครื่องรางไม่ได้ผล? [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- พระงั่งสัมฤทธิ์ทองดอกบวบ สนิมสีแตงไทยเป็นยังไง [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- พระงั่งคุณเป็นแบบไหน? พระงั่งแท้ๆมีอยู่กี่สภาพ? [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
- วิธีทำให้ "พระงั่งแรง" [21 มกราคม 2565 11:02 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by mahawed63.net
Engine by MAKEWEBEASY