สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 737
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,321,114
 เปิดเว็บ 26/03/2557
 ปรับปรุงเว็บ 19/05/2563
 สินค้าทั้งหมด 266
5 มิถุนายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
รู้จักเว็บ มหาเวทย์63 จากที่ไหน
# google
# นิตยสาร
# มีคนแนะนำมา
# ได้รู้จักจากคำบอกเล่า
# พบเจอโดยบังเอิญ
 
[ +zoom ]
พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) ลงรักดำ๔  
Print
[23 กรกฎาคม 2562 14:44 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 726)
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า
ชื่อพระ             พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) เนื้อว่านสมุกเกสร ๔รายระเอียด     พระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพมาก
                     ที่ปรากฏตัวขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๘) 
                     เพื่อมารับหน้าที่คุ้มครองบริเวณพิธีที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก จากการ
                     ถูกรังควานจากพญามารเรื่องราวของพระอุปคุตนั้น มีปรากฏบันทึกในพระ
                     ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต
                     ชิโนรส ว่าเมื่อพระเจ้าอโสกมหาราชได้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระสถูป
                     เพื่อเป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน ๔๘,๐๐๐ 
                     องค์เรียบร้อยแล้วเตรียมให้มีพิธีสมโภชเมื่อในสมัยที่พระเจ้าอโศกทรงโปรด 
                     ให้มีการชำระพระไตรปิฏก ด้วยเกรงจะมีความวิปลาสคลาดเคลื่อนในธรรมะ 
                     (ที่อาศัยการท่องจำสืบต่อกันมา หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน) จึงโปรดให้
                     อัญเชิญพระอรหันต์เถระชั้นผู้ใหญ่ให้มาชุมนุมกันเพื่อตรวจทานและ ทำการ
                     จดบันทึก เรียบเรียงพระธรรมคำสอนออกเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าการสังคาย
                     นาพระไตรปิฎก ซึ่งจะต้องใช้เวลา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน จึงจะสำเร็จ ขณะนั้น 
                     พระเถระทั้งหลายพิจารณาด้วยญาณของตนก็ทราบว่างานนี้จะมีภัยอันตราย
                     เกิดขึ้น ต่างก็ให้มีความปริวิตก ว่าในหมู่พระเถระไม่มีผู้สามารถมีฤทธิ์พอจะ
                     ต้านพญามารไว้ได้ จึงได้ประชุมกันเพื่อหาวิธีแก้ไข จึงได้มีเณรน้อยรูปหนึ่ง
                     เตือนความจำทุกคนว่า ได้เคยมีพุทธพยากรณ์ไว้ว่าจะมีพระอุปคุตมา รับหน้า
                     ที่นี้โดยเฉพาะ ด้วยพระอรหันต์อุปคุตเข้าสมาบัติอยู่ใต้ทะเล จึงได้ไปอัญเชิญ
                     ท่านมาคุ้มครองพิธีนี้ ในขณะนั้นพญามารต้องการจะมาขัดขวางจึงได้มาแสดง
                     ฤทธิ์ให้บังเกิดมหาวายุอย่าง ร้ายแรง, แล้วแผลงฤทธิ์เป็นลมกรด เป็นเพลิง 
                     เป็นทรายเพลิงอันเร่าร้อนด้วยไฟ เพื่อรบกวนไม่ให้สังคายนาได้สำเร็จ ด้วยเกรง
                     ว่าศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรือง แล้วความชั่วร้ายก็จะอ่อนกำลังลงเมื่อพระอุปคุต
                     มาถึง จึงได้แสดงฤทธิ์เข้าฌานสมาบัติ อธิษฐานให้เกิดสิ่งเดียวกันแต่มีฤทธิ์มาก
                     กว่ามาต้านไว้ให้พญามารพ่ายแพ้ แล้วจึงเสกหมาเน่าไปแขวนคอพญามารไว้ให้
                     ได้รับความอับอายแม้จะไปหาทวยเทพ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ หรือแม้แต่พระพรหม
                     ผู้ที่มีฤทธิ์มาก ก็ไม่อาจปลดหมาเน่าลงมาได้จนต้องกลับไปขอขมาท่านพระอุปคุต
                     มหาเถระเจ้า แต่พระอุปคุตทราบ ด้วยญาณว่าพญามารหาได้สำนึกผิดไม่ จึงได้ปลด
                     หมาเน่าลงมาแล้วใช้ผ้ารัดอกของท่านผูกพญามารไว้ที่ภูเขา จนครบ ๗ ปี ๗ เดือน
                      ๗ วัน ข้างพญามารนั้นพยายามดิ้นอย่างไรก็ดิ้นไม่หลุด จึงได้สำนึกถึงความกรุณา
                     ปราณีของพระพุทธเจ้า ที่เมื่อพญามารได้เคยพยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าขณะประ
                     ทับณ โพธิบัลลังก์ พระองค์ก็หาได้ทรมานพญามารให้ได้รับความอับอายและความ
                     ทุกข์ถึงเพียงนี้ เมื่อพญามารได้สำนึกผิดแล้ว พระอุปคุตท่านจึงได้แสดงธรรมโปรด
                     จนพญามารกลับใจตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในองค์พระ
                     อุปคุตจึง นิยมที่จะสร้างรูปของท่านเป็นพระอรหันต์ที่นั่งบนดอกบัวหรือมีใบบัวปิด
                     ศีรษะ และมีรูปกุ้งหอยปูปลาอยู่ที่ฐาน นิยมแกะด้วยไม้โพธิ์ตายพรายที่ถูกฟ้าผ่าที่
                     ชี้ไปทางทิศตะวันออก หรือสร้างขึ้นด้วยเกสรดอกไม้และผงขี้เถ้าธูปบูชาพระ นำ
                     เอามาผสมผสานรวมกัน ใช้ยางรักหรือครั่งเป็นตัวประสาน และยังนิยมฝังพระธาตุ
                     หรือตะกรุด ไว้ตามข้อต่อขององค์พระอีก ๓ , ๕ , ๗ , ๙ จุดแล้วลงรัก ปิดทอง
                     นอกจากนี้พระอุปคุตท่านยังเป็นต้นกำเนิดของการตักบาตรเที่ยงคืน ในวัน "เป็งพุธ" 
                     (วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ) โดยเชื่อกันว่าในคืนวันเป็งพุธ พระอุปคุตท่านจะแปลงกาย
                     เป็นสามเณร ออกมาโปรดญาติโยม ผู้ที่โชคดีได้ใส่บาตรพระอุปคุตใน วันดังกล่าว 
                     จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงจนกลายเป็น
                     ประเพณีนิยมกันในพม่า และ บางจังหวัดทางภาคเหนือของไทย


                     คาถาบูชาพระอุปคุต
                     ตั้งนะโม ๓ จบ
                     อุปะ คุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร
                     นะมัสสิตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มาหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง
                     ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ
                     (คุ้มกันภยันตราย จากภัยพิบัติทั้งปวง และอธิษฐานขอลาภ)


                     คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร
                     มหาอุปคุตโต มหาอุปคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร 
                     สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะธิถามิ ฯ 
                     อานิสงค์ของพระคาถาอุปคุตทั้งสองบทนี้ ท่านว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์
                     และมีอานุภาพมาก ผู้ใดหมั่นสวดท่องบ่นภาวนาบูชาพระอุปคุตอยู่เป็นเนืองนิตย์ 
                     จะทำให้เกิดศิริมงคล เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง
                     จักเพิ่มพูนมากมาย อีกทั้งเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม มีตบะอำนาจให้ศัตรูผู้คิดร้าย
                     กลังเกรงและพ่ายแพ้ ทำให้รอดปลอดโปร่งจากอุปสรรคในชีวิต ประสบความ
                     สำเร็จในหน้าที่การงานมีอานุภาพปกป้องคุ้มครอง ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ภัยพิบัติ
                     ทั้งปวง, ใช้อาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์ ได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ 

                     บูชาแล้วมี โชคลาภ ค้าขายดี มีกำไร อยู่เย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้ภัย สบายสบาย ดีนักแล.
       
                     

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

พระสิวลี พม่า ๑
พระพุทธรูปทองคำ ๔
พระพุทธรูปทองคำ ๑
พระพุทธรูปทองคำ ๓
พระพุทธรูปทองคำ ๕
พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) ๒
พระพุทธรูปทองคำ ๗
พระพุทธรูปทองคำ ๒
พระพุทธรูปทองคำ ๘

Copyright by mahawed63.net
Engine by MAKEWEBEASY